KCN Nguyên Gon, Phường Cải Đan, Thành Phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
0208.3860628
Tư vấn sản phẩm : 0938.806.875
Tư vấn dịch vụ : 0933.805.165
Thời gian làm việc:
8:00 - 19:00 từ thứ 2 đến thứ 6
8:00 - 17:00 thứ 7, chủ nhật