KCN Nguyên Gon, Phường Cải Đan, Thành Phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
0208.3860628
Tư vấn sản phẩm : 0938.806.875
Tư vấn dịch vụ : 0933.805.165
Thời gian làm việc:
8:00 - 19:00 từ thứ 2 đến thứ 6
8:00 - 17:00 thứ 7, chủ nhật
Phòng kinh doanh
IMAGE
Trần Quốc Huy
Phó phòng kinh doanh
IMAGE
Đoàn Thăng Long
Trưởng nhóm bán hàng
Phòng dịch vụ
IMAGE
Đậu Xuân Hà
Trưởng phòng Dịch vụ phụ tùng